Informační a komunikační technologie

Různé technologie nás obklopují stále více a více a tak je potřeba se s nimi naučit efektivně zacházet.

Níže najdeš hlavní témata, kterým se budeme věnovat a pro každé téma seznam úkolů.Jak technologie fungují?

Elektronický svět je principielně podobný fungování lidského těla či mezi lidské interakce.

Mozek => procesor, řídící jednotka, ...

Oči, uši, hmat, čich => senzory (optický, snímací, ...)

Řízení procesů uvnitř těla mozkem => komunikace mezi procesorem a senzory

Paměť => paměť

Binární soustava

Jak zapisovat, uchovávat data? Jak fyzicky uchovat elektronická data? Musí existovat součástka, která bude mít "paměť" = uchová nějaký stav. Takovou součástkou je tranzistor, který může nabývat dvou hodnot - nabitý/nenabitý. Jak pomocí dvou hodnot uchovat obrovské množství znaků, číslic, grafiky, zvuku a dalších dat? Binární soustava.

Obnovovací frekvence

Zobrazování výstupů, testování vstupů funguje na principu opakujícího se testování, zda se má něco zobrazit, či zda se něco děje na vstupu.

Obraz, který vnímáme jako plynulý např. při psaní, kreslení, hraní atd. plynulý není. Technologie pouze např. 80x za vteřinu překreslí obraz, který vidíme. A samozřejmě, čím vyšší frekvence, tím plynulejší obraz se nám zdá a tím rychleji můžeme reagovat. Dokonce, i když se obraz nemění a z našeho pohledu je tedy statický, neustále se obnovuje.

Myš pravidelně, neustále pokud je zapnuta, testuje pohyb a informace o něm posílá dál.

Hardware

= technické provedení ICT (procesor, paměťi, základní desky, řadiče, vstupní/výstupní zařízení, ...)

Strojový kód

= instrukce, které ovládají hardware

Software

= programy, které využívají strojového kódu ke své činnosti (např. OS, kancelářské balíky, grafické programy, prohlížeče, nahrávací programy, ...)

Komunikační protokoly a standardy

Každý druh má svůj dorozumívací jazyk, bez kterého se neobejde. Stejně tak mají své dorozumívací jazyky i elektronické systémy.

 • Způsoby ukládání dat (do pamětí, do různých formátů - texty, grafika, ...)
 • Síťová komunikace
 • Komunikace s hardwarem (tiskárny, monitory, polohovací zařízení, scanery, foťáky, kamery a další čidla, ...)
 • ...
komunikační proces

Principy fungování některých zařízení

Principy snímání dotyku:

 • Odporový princip: Jde o dvě vodivé vstvy oddělené malou mezerou. Dotykem dojde ke spojení těchto vrstev a následnému zjištění pozice dotyku. Nevyžaduje vodivý materiál pro vstup - umožňuje použití stylusu.
 • Kapacitní princip: Jedná se o dvě vrstvy, přičemž jedna je nevodivá (např. sklo) a druhá je vodívá. Při doteku vodivým materiálem (např. prstem) se změní na souřadnicích doteku kapacita. Podle této změny se určí souřadnice.

Princip snímání polohy:

 • Podložka je osvětlována (laserem, LED diodou), aby měl podklad různé barevné spektrum.
 • Osvětlený podklad, podložka je focena vysokou frekvencí (např. 1000 snímků/s).
 • Vnitřní procesor počítá z odlišností obrazů vektor posunu.
 • Problém s užíváním skleněných, lesklých nebo nedostatečně strukturovaných povrchů (částečně napravován osvětlením).


Bezpečné zacházení s technologiemi

Vhodné prostředí:

 • Neprašné
 • Suché
 • Chladnější

Rizika spojená s prací na PC:

Zdravotní problémy se neprojeví okamžitě, ale časem.

 • Bolesti zad
 • Bolesti krční páteře
 • Problémy se zápěstím (karpální tunely), prsty, lokty, ramena
 • Problémy se zrakem: Oči potřebují zaostřovat na různě vzdálené objekty, aby se procvičovali. Je potřeba mrkat, aby docházelo ke zvlhčování rohovky.

Údržba:

 • Provádět aktualizace operačního systému a dalších programů.
 • Jednou za cca 2 roky kompletně smazat a přeinstalovat systém.
 • Jednou za cca rok odstranit prach z vnitřností pc, ntb, větráků, chladičů.


Ovládání operačního systému

= uživatelsky přívětivější prostředí pro práci s výpočetní technikou

Seznam operačních systémů:

 • Linux
 • Windows
 • Mac OS
 • Android
 • iOS

Základní operace:

 • Nastavení pracovní plochy
 • Práce se složkami
 • Práce se soubory (vytváření, mazání, editování, archivování, vyhledávání, ...)
 • Instalace/odinstalace programů
 • Možnosti napájení
 • Ovládací panely

Souborové systémy (koncovky)

Textové soubory:

 • txt: prostý text
 • odt, doc, docx
 • docm: s podporou maker

Tabulkové soubory:

 • ods, xls, xlsx
 • xlsm: s podporou maker

Prezentační soubory:

 • odp, ppt, pptx
 • pptm: s podporou maker

Grafické soubory:

 • jpeg:
 • png: umožňuje průhledné pozadí
 • gif: umožňuje animace
 • svg: vektorový grafický formát

Zvukové soubory:

Je potřeba brát ohled na kvalitu hudby, tedy rychlost datového toku (kbit/s).

 • mp3: ztrátová komprese; při 128 kbit/s je laik spokojen
 • wav: na OS Win; bez komprese
 • aiff: na OS počítačů Apple
 • flac: bezztrátová komprese; pro profesionály

Video soubory:

 • avi: video a zvuk v jednom souboru; titulky v externím souboru
 • mpeg:

Archivované soubory:

 • zip, rar, arj

Spustitelné soubory:

 • exe, bat

Pdf (Portable Document Format):

Tento formát umožňuje převést jakýkoliv text, tabulku, grafiku převést na formát, který se zobrazí na všech zařízeních stejně. Někdy se totiž stane, že se textový soubor mírně změní, pokud jej otevřeme na jiném stroji s jinou verzí textového editoru.

Souborových formátů je veklá řada. V podstatě každá aplikace ukládá soubory v pro ně specifických formátech, avšak zároveň umožňují převod na běžné standardizované souborové formáty. Dále existuje řada souborových formátů pro webové aplikace (php, js, html, ...).

Úkol 1: Práce se soubory
Úkol 2: Komprese datSíť

Co všechno je na síti internet závislé?

Bezpečnost na síti

Usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod

Cokoliv sdílíš, již nevrátíš. Kdokoliv jiný může využít jednak tvých sdílených informací, ale může se také vydávat přímo za tebe a není to úplně těžké na provedení.

Bezpečnostní rizika na síti:

 • poškození identity: Jakou máš na netu identitu? Web poskytuje vytvořit si identitu rozdílnou od skutečné, dokud tě onen člověk nepozná. A jak se na tvé identitě podepisují zprávy a informace ostatních? Ty si možná dáváš pozor na sdílení informací, ale tví přátelé to mohou sdílet za tebe.
 • kiberšikana: systematická snaha o poškození druhého skrze elektronickou komunikaci
 • rizikové sbližování
 • ovlivňování mínění (např. reklamy, upoutávky, ...)
Uživatelé sociálních sítí vylepšují svůj obraz (.pdf)

Zabezpečení dat proti ...

Data (texty, tabulky, vide, hudba atd.) lze ztratit popř. nám mohou být odcizena. Data lze ztratit zejména při ztrátě disku, na kterém jsou uložena nebo při jeho poničení či poničení jeho části. Dále však existuje velké množství virů, aplikací, které umožňují naše data kopírovat na jiné disky. Tím sice mohou soubory zůstat na našem disku, ale už jsou i jinde.

Jednoduchou obranou je zálohování dat na vícero disků, popř. do cloudových disků, o které se starají jiné společnosti. Tyto společnosti následně dbají o zálohu dat. Pokud se chceme vyvarovat krádeže našich dat, je potřeba se chovat bezpečně:

 • nejdříve číst, potom klikat
 • instalovat ověřené aplikace
 • instalovat aktualizace OS, virových databází, aplikací
 • nesdělovat naše přihlašovací údaje k emailu, fb, počítači, telefonu atd.
 • neukládat přihlašovací údaje v aplikacích(web. prohlížeče atd.)
 • nesdílet důvěrné informace: cokoliv na síti sdílíme, již nikdy nevrátíme, nesmažeme
 • antivirový program nutný na pc (ntb, mac), ale také na chytré telefony
 • více úrovňové přihlašování: např. do internetového bankovnictív (+sms, +email)
 • sledovat datum posledního přihlášení v online aplikaci


Autorské právo

Zákon č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a ...

Zákon č. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník, oddíl 5. Licence

Licence:

 • Creative Commons (CC): Každý uživatel nějakého autorského díla potřebuje mít licenci k užívání. Licence CC dovoluje autorovi udělit licenci k užívání každému, kdo chce jeho dílo užívat. Licence CC umožňuje práva uživání nastavit v oblasti financí, uvedení autora původního díla, zachování licence u odvozených děl.
 • OEM (Original Equipment Manufacturer): Využívá autor, výrobce zařízení, díla, které je prodáváno pod jinou obchodní značkou. Např. Samsung je OEM výrobce displejů pro Apple.
 • Freeware: dílo je možné užívat zdarma kýmkoliv.
 • Adware: software můžeš využívat, pokud si zároveň nainstaluješ jiný software.
 • Shareware: software je svou funkcionalitou omezený.
 • Trial: software často s omezenou funkcionalitou na zkušebné období.
 • Public domain: právo volně upravovat a šířit software jehož autoři se dobrovolně vzdali autorských práv.
 • GNU GPL (General Public Licence): právo šířit sw za splnění licenčních podmínek. Dílo nebo jeho odvozeninu lze upravovat, prodávat za libovolnou cenou, ale musí se zachovat licence.
 • Open Source: právo upravovat zdrojové kódy.
 • SaaS Licence: pronájem softwaru.


Práce s textem

Textové editory nám umožňují zpracovávat textové dokumenty (dopisy, zprávy, knihy, ...). Ulehčují nám práci s pravopisem, osnovou, obsahy, číslováním a dalšími činnostmi spojenými s textem.

Aplikace textových editorů

MS Word, LO Writer, Google Docs, Office Online aj.

Nástroje a možnosti textových editorů

 • Zpracování, organizace textu, typografická pravidla
 • Pravopis
 • Formátování textu (styly)
 • Nastavení stránky (velikost, okraje, orientace)
 • Záhlaví a zápatí
 • Odkazy (obsah, poznámky pod čarou, hypertextové odkazy
 • Řádkování, zarovnání, mezery před a za odstavcem, odsazení prvního řádku
 • Zarážky a tabulátory
 • Číslování a odrážky
 • Oddíly
 • Vkládání tabulek, obrázků, grafů, ...
 • Citace
 • Tisk
 • Hromadná korespondence
 • Editor rovnic
 • Šablony


Práce s tabulkami

Tabulkové procesory nám ulehčují záznam dat v podobách tabulek a jejich následného zpracování. S tabulkami dat je možné vytvářet analýzy, statistiky, ověřovat hypotézy, zobrazovat data v podobě grafů atd.

Aplikace tabulkových procesorů

MS Excel, LO Calc, Google Spreadsheets, Office Online aj.

Nástroje a možnosti tabulkových procesorů

 • Zpracování tabulek pro záznam dat
 • Formátování tabulek
 • Zpracování dat pomocí vzorců a funkcí
 • Podmíněné formátování
 • Zobrazení dat pomocí grafů
 • Kontingenční tabulky a grafy
 • Ověřování vstupních dat

Video návod 1: Funkce INDEX
Video návod 2: Funkce SVYHLEDAT
Video návod 3: Grafy základy
Video návod 4: Kontingenční tabulky základy
Video návod 5: Ověřování dat

Úkol 1: Struktura tabulky
Úkol 2: Struktura tabulky
Úkol 3: Tvorba tabulky
Úkol 4: Tvorba tabulky
Úkol 5: Podmíněné formátování
Úkol 6: Řazení
Úkol 7: Vzorce
Úkol 8: Vzorce
Úkol 9: Vzorce
Úkol 10: Funkce
Úkol 11: Funkce
Úkol 12: Funkce
Úkol 13: Podmínky
Úkol 14: Podmínky
Úkol 15: Grafy
Úkol 16: Grafy
Úkol 17: Grafy
Úkol 18: Grafy
Úkol 19: Grafy
Úkol 20: Grafy
Úkol 21: Kontingenční tabulky
Úkol 22: Kontingenční tabulky
Úkol 23: Kontingenční tabulky
Úkol 24: Kontingenční tabulky
Úkol 25: Analýza dat
Úkol 26: Hledání řešení
Úkol 27: Ověřování dat
Úkol 28: Ověřování datPrezentování

Ať už jde o téma technické, zdravotnické či shrnutí ročního působení na trhu na firemním večírku. K prezentování je vhodné naučit se několik pravidel a prezentační software samotnou prezentaci může ještě podpořit.

Prezentační software umožňuje názorné představení hlavních bodů jednání, pomáhá udržet pozornost diváků či posluchačů.

Aplikace vhodné k prezentování

MS Power Point, LO Impress, Google prezentace, Prezi aj.

Nástroje a možnosti prezentačních aplikací

 • Práce se snímky
 • Animovat jednotlivé objekty
 • Přechody mezi snímky
 • Zapisovat poznámky ke snímkům pro prezentujícího
 • Vhodně graficky a esteticky vytvářet obsah snímků
 • Používat hudbu či video na smíncích či na podporu prezentace
 • Nastavení prezentace pro automatický chod či procházení
 • V prezentacích lze využít interaktivity

Základy prezentování

 • Znalost publika (Komu bude prezentováno? Co zřejmě očekávají? ...)
 • Doba prezentování (večer, během dne, po obědě, ...)
 • Vhodné oblečení vůči tématu a publiku
 • Vhodná slovní vyjádření
 • Barevná kompozice vzhledem k tématu
 • Dostatečný kontrast textu a pozadí
 • Jeden vhodný obrázek vydá za 1000 slov
 • Fakta a číselné hodnoty budí dojem důvěryhodnosti
 • Velikost textu (min. 22 bodů)
 • Slovní vyjádření v bodech (max. 7 řádků na snímek)
 • Prezentace jako podpora mluveného projevu nebo automatický průchod?


Práce s grafikou

Grafika ovlivňuje každého z nás, více či méně, ať si to připustíme nebo ne. Proto se na grafickou stránku prezentovaných výrobků, plakátů, filmů atd. klade veliký důraz.

Aplikace grafických editorů

Gimp, Adobe Photoshop, Inkscape, Adobe Illustrator aj.

Nástroje a možnosti grafických editorů

 • Práce s barvami
 • Práce s textem
 • Práce s nástroji (štětec, tužka, guma, sprej aj.)
 • Práce s křivkami
 • Práce s přelivy
 • Práce s průhledností
 • Práce s vrstvami
 • Retušování, mozaika, rozmazání, zostření, ...
 • Vektorizace
 • Práce s objekty

Vektorová grafika:

Video návod 1: Úvod
Video návod 2: Křivky
Video návod 3: Logické operace

Úkol 1: Dům a jeho okolí
Úkol 2: Smajlíci
Úkol 3: Ementál
Úkol 4: Animovaná předloha
Úkol 5: Logo
Úkol 6: Komix

Rastrová grafika:

Video návod 1: Úvod
Video návod 2: Vrstvy
Video návod 3: Změna barev
Video návod 4: Oříznutí obrázku

Vypadá to, že nemáš na svém webovém prohlížeči povolen javascript. Bez něj to ale nepůjde tak dobře.
Prosím, raději jej povol.
Děkuji
Miloš Kafka