Vědci jako děti na písku

Pravděpodobně máš jasnou představu o tom, jak tento svět funguje. Teď nemyslím politickou a ekonomickou scénu, ale fyzikální, chemické, matematické a jiné zákony. Vždyť se to učíš již od základní školy. Znáš např. zákon gravitace - co pustíš, tak spadne (pokud to zrovna neleží nebo nevyužívá jiný pohon). Rostliny, živočichové i lidé potřebují pro život kyslík a živiny, jinak zemřou. Dětem se musí projevovat láska, jinak ji budou v dospělosti projevovat jen obtížně. Lidské oko je složeno ze složité optické soustavy a nemluvě o šíření světla resp. elektromagnetickém vlnění. Když do malé nádoby s vodou vložíš dostatečně velké množství sodíku, tak dojde k výbuchu. Letadla, automobily využívají aerodynamické zákony a zákony spalování paliva. Všude kolem tebe jsou samé zákony, kterým ale často nevěnuješ pozornost. Už je bereš jako něco samozřejmého.

Můžeme říci, že celý svět tak, jak ho známe i neznáme, je komplexem zákonů. Ale jakou úlohu v tom všem hrají vědci?

Jsou tyto zákony tvořeny vědci nebo existovali již před nimi?

Uveďme si jednoduchý příklad, který z nás moc dobře zná – dělání báboviček. Jaký je rozdíl při dělání báboviček z písku, jak je to znázorněno na obrázku? První dítě používá suchý písek a to druhé mokrý. Někdo by tedy mohl říci, že druhé dítě vytvořilo nějaký zákon o mokrém písku. Určitě tušíš, že to tak ale není. Druhé dítě nevytvořilo zákon, ale pouze objevilo zákon, že když smíchá suchý písek s vodou, vznikne tak “mokrý písek”, který ale daleko lépe drží tvar.

S vědci je situace naprosto stejná. Vědci a nejenom oni zákony nevytvářejí, ale objevují. O některých zákonech ještě nevíme, nebo je neumíme popsat, ale další generace to třeba zvládnou. Důležitý je fakt, že celý složitý svět funguje podle zákonů, které musely existovat hodně dávno - ještě před vznikem vesmíru, "velkým třeskem".

Od základní školy se děti učí, že celý svět vznikl “náhodou” velkým třeskem a pak se život postupně vyvíjel tak nějak náhodně nebo přirozeným výběrem. Říká se tomu Evoluce. Ať už tomu věříš, nebo věříš jiné teorii, jedno mají tyto teorie stejné - zákony existovaly na začátku.

Naše zamyšlení nás ale vede ještě dál. Jak je možné, že tak složité a komplexní zákony existovaly na začátku? Lidé jsou nejiteligentnější obyvateli Země a do této doby i známého světa a přesto neznají všechny zákony. Až je všechny poznají, tak i pak budou odkázání pouze k jejich užívání, ale nikoliv k vytváření nových zákonů. Pokud existuje nějaký inteligentní život mimo naši planetu, nemění to naši myšlenku. Pak i pro tyto bytosti musí platit, že zákony musely být na počátku.

Jak je možné, že tyto složité zákony existovaly ještě dříve, než existovali nejinteligentnější tvorové (lidi, či mimozemšťani)?

Odpověď je jednoduchá: buď to všechno vzniklo náhodou a nebo to bylo stvořeno! O náhodě pojednávám v dalším článku "Náhoda nebo sled přesných událostí".

Vypadá to, že nemáš na svém webovém prohlížeči povolen javascript. Bez něj to ale nepůjde tak dobře.
Prosím, raději jej povol.
Děkuji
Miloš Kafka